Plan działania na rok szkolny 2015/2016

Samorząd Uczniowski Gimnazjum razem z opiekunami opracował plan działań, jakie zamierza podjąć w tym roku szkolnym.

 • Przywrócenie „Szczęśliwego numerka”.
 • Przywrócenie „Dnia urodzin”.
 • Zawieszenie zakazu używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
 • Kontynuacji akcji „góra grosza”.
 • Stworzenie konkursu międzyklasowego na najciekawsze, świąteczne przystrojenie Sali.
 • Przywrócenie zamków w każdej toalecie dla Gimnazjum.
 • Lustra w łazienkach dla chłopców oraz w szatniach wychowania fizycznego.
 • Przeprowadzenie akcji walentynkowej.
 • Pierwszy dzień wiosny (zmodyfikowanie dotychczasowego „Zasmakuj wiosny”).
 • Więcej turniejów sportowych.
 • Zorganizowanie nocy filmowej.
 • Stworzenie bluz z logo naszego Gimnazjum.
 • Dzień sportu.
 • Dzień Prima aprilis.
 • Stworzenie daszku nad stojakami na rowery.
 • Tworzenie nowych akcji międzyklasowych.

Życzymy wytrwałości w realizacji tych planów.

2015-11-13
Magdalena Majdańska-Kozak