Majątek Zespołu Szkół

Wartośc netto środków trwałych

stan na dzień 31 grudnia 2014 r.  -  7 245 332, 44 zł

2016-04-07
Antoni Zych