Majątek Zespołu Szkół

Wartość środków trwałych
Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. - 6 666 479,00
2017-03-01
Antoni Zych