Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w semestrze 1 w roku szkolnym 2016/2017

Po zrealizowaniu we wrześniu wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Uczniowskiego, w naszym gronie powitaliśmy nowe osoby . Dane funkcje na rok szkolny 2016/2017 zostały przypisane następującym osobom:

Przewodniczący – Jakub Wasilewski 3b

Wiceprzewodnicząca – Amanda Sakowicz 3b

Sekretarz – Alexander Watzl 3c

Członek – Marta Bogucka 2b

Członek – Aleksandra Piszczyk 1a

Już w pełnym składzie od razu zabraliśmy się do realizacji naszych pomysłów. Pierwszym naszym zadaniem było przedyskutowanie i zredagowanie ważnych poprawek do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego . Do życia przywróciliśmy Rywalizacje Klas, by każdy oddział mógł się angażować w różne akcje i pracować na największą liczbę punktów w celu zdobycia nagrody głównej. Pracowaliśmy również nad pomysłem, aby przed naszą szkołą powstało zadaszaniem nad stojakiem na rowery. Jest to duże przedsięwzięcie, ale nie niemożliwe. Przeprowadziliśmy konkurs na najbardziej oryginalny świąteczny wystrój klas. Pracę klasy 1c oceniliśmy najwyżej.  Powołaliśmy nową funkcję współpracującą z Samorządem – Rzecznika Praw Ucznia. Do pełnienia tej funkcji zaprosiliśmy Milenę Starnowską  z klasy 3a, która będzie wspierać uczniów w zrozumieniu ich praw i obowiązków.

 W dalszej kolejności chcemy podjąć negocjacje w sprawie zniesienia zakazu używania urządzeń elektronicznych na przerwach. Oprócz tego mamy jeszcze wiele pomysłów, które omawiamy co tydzień na czwartkowych zebraniach Rady oraz na co miesięcznych zebraniach Rady i przedstawicieli klas. Zapraszamy wszystkich uczniów do współpracy.

 

Amanda Sakowicz 3b 

2017-03-15
Anna Szugzda-Baran