Warsztaty profilaktyczne "Cukierki" i "Radość bez złości"

W dniach 6 i 7 kwietnia 2017 r. klasy drugie i trzecie uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Większość klas została objęta programem profilaktycznym pt. „Cukierki”. Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak o tym samym tytule i ma na celu przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. W trakcie warsztatów uczniowie kształtowali umiejętność troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, uczyli się przyjmowania postawy asertywnej względem osób nieznajomych, a także rozwijali postawę zaufania i szacunku w stosunku do szkolnego personelu.

Część klas trzecich uczestniczyła w programie profilaktycznym pt. „Radość bez złości”, który ma na celu kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec agresji. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, w jaki sposób mogą panować nad swoimi negatywnymi emocjami oraz nawiązywać i utrzymywać zadowalające kontakty z innymi ludźmi. Umiejętności te należy wpajać dzieciom od najmłodszych lat tak, aby przejście do nowych obowiązków było dla nich miłą przygodą, a szkoła kojarzyła się z nauką, zabawą i poznawaniem, a przede wszystkim z radością bez złości.

Wszystkie warsztaty cieszyły się dużą aprobatą ze strony uczniów, a także wychowawców klas. Prowadzący wykazali się ogromną życzliwością, empatią oraz profesjonalizmem. Warsztaty  poza walorami edukacyjnymi,  stworzyły okazję do wspólnej rozmowy i dobrej zabawy.

 

Małgorzata Jarzyna-pedagog

 

2017-04-19
Barbara Szummer