Instrukcja dla Rodziców dotycząca dostępu do dziennika elektronicznego

Ze względów organizacyjnych pełny dostęp do dziennika elektronicznego Rodzice uczniów klas 4-8 i klas gimnazjalnych będą mieli od 10 września 2018 roku.

2018-09-06
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki


\plik do pobrania Instrukcja (204.14 kB)