Międzynarodowe Zagadki Matematyczne - VII edycja

W konkursie biorą udział uczniowie z terenu gmin partnerskich z gminą Izabelin oraz gmin z powiatu warszawskiego zachodniego.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach :

Etap pierwszy – polega na rozwiązaniu 10 zadań w czasie 60 minut, w tym samym czasie dla wszystkich uczestników konkursu. Ten etap zostanie przeprowadzony 12 marca 2019 r.

Etap drugi – polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej związanej z życiem i działalnością wybranego na dany rok matematyka, przez zespoły składające się z nie więcej niż 5 uczestników konkursu. Zespoły przedstawią swoja pracę 21 maja 2019 r.

W VII edycji konkursu wybranym matematykiem jest John Forbes Nash.

Zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie, zapisy przyjmują nauczyciele matematyki.

2018-09-24
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki

\plik do pobrania regulamin (149.24 kB)