"Bezpieczeństwo w sieci"

Bezpieczeństwo w sieci to sprawa niezwykle istotna. Często słyszymy o namierzaniu kogoś przez Internet, o zawieraniu tragicznie kończących się znajomości albo utracie dużej ilości pieniędzy na produkty, które nigdy nie dotarły do klienta.

  • Które zasady pozwolą nam ograniczyć te zagrożenia i bezpiecznie korzystać z komputera?
  • Jak bezpiecznie surfować po ulubionych stronach w sieci?
  • Na co uważać?
  • Jakie są główne zasady bezpiecznego korzystania z Internetu?

Stwórz pracę, która będzie promować bezpieczne korzystanie z sieci.

Uwaga!!! Przy tworzeniu prac wykorzystaj nowe technologie!!! Jakie?

filmik

prezentacje multimedialne

nagranie dźwiękowe

grę na komórkę

wykorzystaj ciekawe aplikacje

KRYTERIA OCENY PRAC

1. Zgodność pracy z tematyką.

2. Wskazanie materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania pracy.

3. Samodzielność wykonania.

4. Siła i wyrazistość przekazu.

5. Atrakcyjność formy i treści.

6. Kreatywność.

KONKURS TRWA OD 8 DO 31 MAJA 2019 r.

Wykonane prace należy zgłosić do pani Eweliny Druchlińskiej do sali 38 do 31 maja 2019 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2019 r.

Spośród  dostarczonych prac Jury konkursowe wyłoni po jednym zwycięzcy na każdym etapie edukacji, tzn. 1 zwycięzcę spośród klas 5-7 oraz 1 zwycięzcę spośród  klas 8 i gimnazjalnych.

Zwycięskie prezentacje zostaną nagrodzone. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do wyróżnienia szczególnie interesujących prac.

W czerwcu 2019 r. Odbędzie się projekcja nagrodzonych i wyróżnionych prac na tv w holu głównym szkoły.

Powodzenia!!!

Zespół ds. Profilaktyki