„El Mundo de Idiomas” wyd.Synapsa

Konkurs odbędzie się 16 maja (czwartek) 14.40 w sali 37.

Bardzo proszę o wpłaty kwoty 9 zł oraz odbiór zgód dla Rodziców od koordynatora konkursu.

Wypełnione i podpisane zgody i pieniądze należy przekazać do koordynatorki najpóźniej w dniu konkursu!

Koordynatorka konkursu: E. Janikowska