„Regulowanie emocji u dzieci i młodzieży w odniesieniu do stylów przywiązania”

W pierwszym tygodniu listopada odbył się wykład otwarty dla rodziców naszych uczniów pt. „Regulowanie emocji u dzieci i młodzieży w odniesieniu do stylów przywiązania”. Wykład
w bardzo ciekawy sposób poprowadził Pan Marcin Miller, pedagog i socjoterapeuta współpracujący z naszą szkołą przy realizacji warsztatów profilaktycznych dla uczniów. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie oraz liczny udział w wykładzie wszystkim obecnym rodzicom, opiekunom i nauczycielom.

Pedagog szkolny – Małgorzata Jarzyna

2019-11-18
Barbara Szummer