Startujemy w Wielkiej Lidze Czytelników

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w czytelniczych zmaganiach pod szyldem Wielkiej Ligi Czytelników. Celem projektu jest promocja czytelnictwa, w tym czytania rodzinnego. W tym roku konkurs ma charakter mistrzostw lokalnych - ostatnim etapem będzie etap powiatowy. W załączniku znajduje się zgłoszenie uczestnictwa, które należy dostarczyć do biblioteki szkolnej. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowy regulamin, a także listy książek konkursowych.

Kalendarium Ligi Czytelników:

Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny

  Termin: 25 listopada 2019 r. – 13 marca 2020 r.

  • Uczniowie zdobywają 10 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur.
  • Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w bibliotece.
  • Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki lub plakatu promującego czytelnictwo.

Etap drugi – test kwalifikacyjny

  Termin: od 16 do 27 marca 2020 r.

  • Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez koordynatora placówki i jest organizowany na terenie szkoły.
  • Maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu.

Etap trzeci - powiatowy

28 kwietnia 2020 r.  

  • Test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez koordynatorów powiatowych.

Do 9 maja 2020 r.

  • Ogłoszenie wyników na stronie internetowej koordynatora powiatowego
  • Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.

 

 

2019-12-19
Agata Kropidłowska  

Pobierz pliki