Konkurs na lapbooka o książce

Zapraszamy wszystkich uczniów z kl. 4-8 do udziału w konkursie plastyczno-czytelniczym na LAPBOOKA.

 

Cele konkursu:

* rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych oraz indywidualnych zdolności dzieci i młodzieży

* popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i uniwersalnej formy prezentacji informacji

* rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i opracowania informacji na zadany temat

* promocja aktywnego czytania

 

Zadaniem uczestnika konkursu  jest przygotowanie lapbooka na temat dowolnie

wybranej KSIĄŻKI  (mile widziane lektury szkolne).

 

Wymagania:

- Praca wykonana indywidualnie lub w zespole (2-3 osoby)

 - Lapbook powinien dotyczyć wybranej przez ucznia książki. Może zawierać informacje dotyczące: treści książki, bohaterów, autora, ekranizacji na podst. książki itp. Dozwolone są różne techniki i pomysły pod warunkiem, że praca będzie miała formę lapbooka, a materiały w niej użyte będą trwałe.

- Praca może być zrobiona na bazie gotowej białej teczki lub złożona z kartonu.

- Lapbook powinien być tak zrobiony, by móc się zamykać (jak teczka).

- Praca powinna zawierać co najmniej 4 „zakładki”, czyli wklejone w różnej formie informacje, notatki, rysunki czy zdjęcia. (Przykłady znajdują się na tablicy obok).

- Ocenie podlega zawartość teczki, jak i jej okładka, która stanowi dekoracyjny element projektu.

 - Dane autora: imię i nazwisko, klasa – powinny się znaleźć z tyłu teczki.

 

Termin składania prac w bibliotece do 7 lutego 2020 r.

 

Oceny prac dokona  Jury  uwzględniając następujące kryteria: 

ujęcie tematu, pomysłowość, estetykę i  wkład pracy. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach: indywidualna i grupowa.

 

Za najwyżej ocenione prace Jury przyzna nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, a prace zostaną zaprezentowane na wystawie w bibliotece.

 

Organizatorzy:

Magdalena Balcerzak-Mieluch

Agata Kropidłowska

 

 

2020-01-20
Agata Kropidłowska