Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie, działając na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalił na bieżący rok szkolny dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Są nimi dni następujące: 4 czerwca 2021 r. oraz dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty tj. 25 - 27 maja 2021 r. (nie dotyczy klas I - III). W wyżej wymienionych dniach uczniowie będą mieli możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

2020-09-28
Anita Fieducik