Liga zadaniowa

Uczniowie klas IV-VI mogą przystąpić do Ligi Zadaniowej Młodzików, natomiast uczniowie klas VII-VIII do  Ligi Zadaniowej Juniorzy

 • Do Ligi Zadaniowej Młodzików mogą przystępować wyłącznie uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych (ew. młodsi ale bez odrębnej kwalifikacji). W Lidze Zadaniowej Juniorów mogą startować wyłącznie uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. 
 • Wszyscy uczestnicy muszą wraz z pierwszym zestawem rozwiązań przesłać poniższą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ligi Zadaniowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Musi być ona dodatkowo potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana w formie oryginału pocztą albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do e-maila. 
 • Liga zadaniowa trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym. 
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy. 
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania, do których rozwiązania wystarcza wiedza z matematyki na poziomie szkoły podstawowej. 
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego). 
 • Rozwiązania (o ile nie podano inaczej, wystarczą same odpowiedzi) należy przesyłać e-mailem na adres: liga.zadaniowa.sp.gim.lo@gmail.com  W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "Liga zadaniowa Młodzików WPM" lub "Liga zadaniowa Juniorów WPM". 
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz swój adres pocztowy.  
 • Rozwiązania zadań oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszczalne jest przyznawanie połówek punktu. 
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy. 
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki. 
 • Organizator konkursu Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego  http://www.matematyka.wroc.pl/book/liga-zadaniowa/szkola-podstawowa 

 I SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW –październik 2021 r. 

Zad. 1. Joasia obchodzi urodziny 30 kwietnia. Ponieważ urodziła się w poniedziałek, od jakiegoś czasu uznaje za swój szczęśliwy dzień ten, w którym trzydziesty dzień miesiąca wypada właśnie w poniedziałek. Rok 2020 rozpoczął się we wtorek. Czy w 2020 roku Josia miała choćby jeden swój szczęśliwy dzień? Uzasadnij obliczenia, nie zaglądając do kalendarza na rok 2020. 

 

Zad. 2. Zginając prostokątną kartkę 5 razy wzdłuż dłuższego boku i 4 razy wzdłuż krótszego, origamista Olek otrzymał kwadrat. Obwód niezgiętej kartki wynosił 378 cm. Jaką długość miał jej krótszy bok?

 

Zad. 3. Franek wypisał po kolei wszystkie liczby całkowite od 1 do 2021. Ile razy użył cyfry 0? 

 

I SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW –październik 2021 r. 

Zad. 1. Mam cztery razy więcej lat niż miała moja siostra wtedy, gdy była ode mnie dwa razy młodsza. Razem mamy 70 lat. Ile mam lat? 

 

Zad. 2. Z miejscowości odległych o 2 km wychodzą jednocześnie na spotkanie dwie osoby. Pierwsza idzie z prędkością 90 m/min, a druga 60 m/min. Równocześnie z pierwszą osobą wyrusza pies biegnący z prędkością 300 m/min. Po dobiegnięciu do drugiej osoby zawraca i biegnie do osoby pierwszej, następnie znowu zawraca i biega tak aż do chwili spotkania obu osób. Ile kilometrów przebiegnie?

 

Zad. 3. Za upominki Dzień Chłopca dziewczyny z samorządu szkolnego zapłaciły 1000 zł. Upominki były dwóch rodzajów i kosztowały 3 zł lub 5 zł. Na ile sposobów można było zrealizować ten zakup? 

 

Szkolny koordynator: Anna Licznerska