Organizacja pracy szkoły od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Zgodnie z informacjami Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2021 r., od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. uczniowie szkół podstawowych będą uczyć się w trybie zdalnym. Od 10 stycznia 2022 r. uczniowie mają wrócić do nauki w trybie stacjonarnym.

Zajęcia zdalne będą realizowane na zasadach wypracowanych w ubiegłym roku szkolnym, zgodnie z rozdziałem VI Procedur. Ewentualne trudności sprzętowe prosimy zgłaszać do sekretariatu – możemy wypożyczyć uczniom tablety.

Zajęcia pozalekcyjne w klasach 4-8 będą się także odbywały online - nie będzie zajęć realizowanych w ramach programu unijnego i sportowych. W klasach 1-3 online będą się odbywały zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tzn. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów klas 1-8 będą się odbywały online lub stacjonarnie - w zależności od ustaleń nauczyciela prowadzącego zajęcia z rodzicami ucznia.

Przypominamy, że od 23 do 31 grudnia 2021 trwa zimowa przerwa świąteczna - w tych dniach nie ma żadnych zajęć. Lekcje nie będą się także odbywały 7 stycznia 2022, gdyż jest to wcześniej ustalony dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Zwrot za obiady

Ze względów księgowych konieczne jest zwrócenie w grudniu 2021 r. nadpłaty za obiady uczniów. Prosimy rodziców o składanie w sekretariacie wniosków (wzór w załączniku) o zwrot nadpłaconej kwoty na wskazane konto bankowe. Wnioski można składać w obu budynkach szkoły - prosimy wrzucać je do skrzynki wystawionej w holu przy głównym wejściu.

W przypadku wątpliwości dotyczących sumy nadpłaty prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem (klasy I - III: 22 722 89 81, klasy IV - VIII: 22 752 68 60).

Jednocześnie informujemy, że 24 grudnia 2021 r. sekretariaty w obu budynkach szkół będą nieczynne, a 31 grudnia 2021 sekretariat pracuje do godziny 12.00.

2021-12-13
Anita Fieducik  

Pobierz pliki


\plik do pobrania Procedury (242.85 kB)