Majątek Zespołu Szkół

Wartość netto środków trwałych

stan na dzień 31 grudnia 2013 r.  -  7 524 626, 37 zł

2016-04-07
Antoni Zych