Majątek Zespołu Szkół

Wartość netto środków trwałych

stan na dzień 31 grudnia 2015 r.  -  6 943 931, 69 zł

2016-04-07
Antoni Zych