Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 wpłat za ubezpieczenie dziecka, Rodzice dokonują indywidualnie na podane konto bankowe Compensa Vienna Insurance Group (polisa zbiorowa).

Nr konta (mBank): 63 1140 2004 0000 3002 0264 8331

Składka wynosi 42 zł

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka

Wpłat można dokonywać do dnia 31.10.2018.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się umieszczamy w załączniku.

 

Justyna Karska

2018-09-28
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki

\plik do pobrania warunki ubezpieczenia (892.32 kB)

\plik do pobrania umowa (64.56 kB)

\plik do pobrania polisa (234.34 kB)