V edycja Konkursu Poetyckiego

Poezja jest Twoją pasją? Lubisz czytać i pisać wiersze? Masz wiele ciekawych pomysłów? Szukasz nowych inspiracji?

Daj się porwać magii poezji! Napisz wiersz/wiersze i udowodnij, że masz talent poetycki!

Cel konkursu:

  • Promowanie piękna ojczystego języka i kultury polskiej.
  • Przeciwdziałanie agresji werbalnej poprzez eksponowanie poetyckiego słownictwa.
  • Wyrażenie subiektywnych odczuć i emocji poprzez wprowadzenie środków artystycznego wyrazu.

Regulamin konkursu:

  • Można zgłosić od 1 do 3 wierszy o tematyce nawiązującej do promowania piękna języka ojczystego i przeciwdziałania agresji słownej.
  • Utwory muszą być napisane na komputerze i wydrukowane w formacie A4.
  • Teksty należy dostarczyć do 21 maja 2019 r. do pani Agnieszki Zawlik-Borkowskiej.  

 

 Organizator konkursu, Agnieszka Zawlik-Borkowska

Zespół ds. promowania kultury języka i przeciwdziałania agresji werbalnej.