Rekrutacja uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego"

Szkoła Podstawowa w Izabelinie przystąpiła do realizacji projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tej inicjatywy przewidziane zostały szkolenia dla 4 nauczycieli i 10 uczniów. Szkolenia dla nauczycieli, w wymiarze 30 h, obejmowały będą m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego, natomiast dla uczniów przewidziano 5 h szkolenia w zakresie praktycznego wykorzystania Platformy Office 365.

Szczegóły realizowanego projektu i zasady rekrutacji znajdują się w regulaminie, który umieszczamy w poniższym załączniku.

Nauczycieli i uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie zgłoszenia i złożenie do sekretariatu do 6 listopada (piątek) 2020 r. do godz. 15.00. Dodatkowo zgłoszenie w wersji elektronicznej można przesłać bezpośrednio na adres wicedyrektora m.majdanska@izabelin.edu.pl

O wyniku rekrutacji poinformujemy zainteresowanych drogą mailową na początku przyszłego tygodnia.

2020-11-02
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki

\plik do pobrania Regulamin (407.37 kB)

\plik do pobrania uczeń - zgłoszenie (203.73 kB)