Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 9 listopada 2020 r.

Zgodnie z informacjami MEN od 9 do 29 listopada 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy szkół. Zawieszone są zajęcia stacjonarne, wszyscy uczniowie będą się uczyli zdalnie.

Klasy IV - VIII

Utrzymana zostaje organizacja pracy obowiązująca od 26 października br.

Informujemy, że dla uczniów klas VIII, którzy mają taką potrzebę, istnieje możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych. Konsultacje mogą się odbywać stacjonarnie lub online, w zależności od ustaleń z nauczycielem prowadzącym. Zapisy na konsultacje prowadzi szkolny sekretariat – telefonicznie lub mailowo. O terminie spotkania ucznia poinformuje nauczyciel przedmiotu.

Klasy I – III

Od poniedziałku, 9 listopada br., dla uczniów klas I - III odbywać się będą zajęcia online. Lekcje online rozpoczynają się o godzinie określonej w tygodniowym planie zajęć. Każde połączenie online trwa 30 minut, pozostałe 15 minut lekcji uczeń wykorzystuje na wykonanie prac zadanych przez nauczyciela, utrwalenie materiału czy inną pracę według wskazówek nauczyciela. Na razie nie będą się odbywały szkolne zajęcia dodatkowe. Realizowane będą zajęcia rewalidacyjne - nauczyciele prowadzący te zajęcia będą kontaktować się w tej sprawie z rodzicami.

Uczniom, którzy mają trudności sprzętowe, szkoła może użyczyć sprzęt. Ze względów organizacyjnych nie będzie to możliwe w przyszłym tygodniu. Sukcesywnie będziemy kontaktować się z rodzicami, którzy zgłosili do wychowawców zapotrzebowanie sprzętowe i będziemy umawiać się na termin użyczenia. Dla uczniów, którzy na razie mogą mieć kłopoty z połączeniem się na zajęcia, nauczyciele będą umieszczali informacje o realizowanych treściach w dzienniku elektronicznym.

Dla dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej. Uczniowie przebywający w szkole nie będą korzystali z zajęć online, zostanie im zorganizowana praca stacjonarna z dostępnymi nauczycielami. Dzieci, które nie zostaną zgłoszone na zajęcia świetlicowe nie będą mogły w nich uczestniczyć. Zgłoszeń prosimy dokonywać do sekretariatu przez dziennik lub mailowo: b.wawrzyniecka@izabelin.edu.pl w terminie do 6 listopada do godz. 12.00 (w informacji należy uwzględnić godziny przewidywanego pobytu dziecka w szkole). Rodzic będzie mógł dopisać dziecko na zajęcia w późniejszym terminie, ale ze względów organizacyjnych musi to zrobić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Dla wspólnego bezpieczeństwa apelujemy o pozostawienie dzieci w domach.

Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny – w razie wątpliwości czy pytań w pierwszej kolejności prosimy kontaktować się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. Uwagi można także przekazywać telefonicznie do sekretariatu (22 752 68 60 lub 22 722 89 81). Na stronie szkoły opublikowany zostanie harmonogram dyżurów specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuci), którzy będą dostępni dla uczniów i rodziców. Pomoc online uczniom w nauce oferować będą nauczyciele świetlicy i bibliotekarze.

Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych opisane są w punkcie VI procedur, które zostały zaktualizowane i umieszczone w załączniku.

2020-11-05
Barbara Szummer  

Pobierz pliki