Ogólnopolska Akcja Ekologiczna "Listy dla Ziemi"

Izabelin znalazł się na liście 38 gmin, które przystąpiły do trzeciej edycji akcji  „Listów dla Ziemi” – jednej z największych inicjatyw ekologicznych w Polsce. Nasza szkoła jest jedną z 568 placówek edukacyjnych, które wzięły udział w pisaniu tego rodzaju listów. W naszej szkole w przedsięwzięciu uczestniczyło blisko 360 uczniów z klas I-III. Akcja, której ogólnopolskim organizatorem jest Fundacja Ekologiczna ARKA, ma charakter edukacyjny. Towarzyszyły jej liczne eventy w całej Polsce, a także konkurs na najbardziej ciekawy i zachwycający list. W dniach od 14 do 30 kwietnia 2015 r. zaplanowano akcję pisania przez dzieci w szkołach listów na papierze wykonanym z makulatury. Mogły być to listy indywidualne lub grupowe całych klas. W listach tych dzieci namawiały dorosłych do działań proekologicznych. Tegoroczna edycja poświęcona była ograniczeniu ilości śmieci oraz ekokonsumpcjonizmowi. W naszej szkole pisanie listów było poprzedzone lekcjami tematycznymi przygotowanymi specjalnie na tę okazję. Po napisaniu listów dzieci przekazały je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i wspólnie z nimi będą próbowały realizować zadeklarowane działania. Chętni do pochwalenia się swoimi osiągnięciami i podjętymi zmianami ku ekologii mogą przesłać relacje w formie zdjęć lub opisów  na  portal społecznościowy Facebook pod adres: www.facebook.com/listydlaziemi.

Spośród napisanych przez dzieci listów redakcja Listów do Sąsiada opublikuje najciekawsze listy, co stanowi zapewne wielkie wyróżnienie dla ich autorów.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które przekonały swoich bliskich do podjęcia próby zmian dotychczasowych nawyków w kierunku  ekologicznym.

  Edyta Poniatowska  oraz Iwona Zaleska-Rolewicz

(koordynatorzy akcji w izabelińskiej szkole)

 

2015-05-06
Barbara Szummer